Di Meja dengan Lynn Sweet

Melek Ozcelik

Lynn Sweet duduk bersama koresponden White House wanita kulit hitam yang paling lama berkhidmat, April Ryan, untuk membincangkan bukunya, Wanita Kulit Hitam Akan Menyelamatkan Dunia: Lagu Kebangsaan. Strim episod pada 15 Disember jam 6:30 petang. CT.

 ATT_121522_guestAnnouncement_Chorus_2.png

Di Meja Bersama Lynn Sweet | 15 Disember 2022

Pada episod seterusnya At the Table, Lynn Sweet disertai oleh pengarang, wartawan Rumah Putih wanita kulit hitam paling lama berkhidmat dan penganalisis politik CNN, April Ryan .Ryan membincangkan bukunya, Wanita Kulit Hitam Akan Menyelamatkan Dunia: Lagu Kebangsaan .Strim episod pada 15 Disember jam 6.30 petang. CT.

ഭാഗം: